7.-9. klasse

På Gammelgaardsskolen har vi en anerkendende tilgang til dit barn, og vi er optagede af, at dit barn udvikler sig både fagligt og socialt. Vi arbejder for, at alle børn er en del af fællesskabet både i klassen og på tværs af årgangen. Vi arbejder endvidere med fællesskaber på tværs for hele skolen gennem flexuger, venskabsklasser og fællessamlinger.

Vores undervisning er organiseret i teams på årgange fra 0. til 9. klasse. Vi har fokus på de gode relationer, og vi gør derfor vores bedste for, at lærernes undervisning og pædagogernes aktiviteter primært er samlet på en årgang. Hver årgang har en teamkoordinator, som koordinerer det pædagogiske samarbejde i teamet samt mellem teamet og skolens ledelse.

På Gammelgaardsskolen ser vi udskolingen som ét samlet forløb. Eleverne i udskolingen skal over en periode på 3 år igennem en udviklingsproces, der skal klæde dem på til at starte på en ungdomsuddannelse efter eksamen i 9. klasse.

  • Fællesskaber i udskolingen er trygge, anerkendende og udvikler elevernes originalitet. Eleverne udvikler selvindsigt, gode relationelle kompetencer samt både lokalt og globalt udsyn, med blik for bæredygtighed
  • Fejle for at mestre; elever i udskolingen lærer at mestre - også ved at fejle. Eleverne oparbejder kendskab til deres udviklingspotentialer og vækstpunkter og opøver kompetencer i at tilgå en opgave nysgerrigt og vedholdende
  • Udforskende faglighed; i udskolingen arbejder vi med autentiske problemstillinger både lokalt på skolen og i samarbejde med omverden. Eleverne stiller nysgerrige spørgsmål, og læring er i højere grad noget, der skabes frem for undervisning, der modtages.

Som en del af den personlige udviklingsproces indgår i 8. klasse en lejrtur, hvor alle fag i princippet kan indgå. Udover den faglige dimension bidrager turen til at styrke fællesskabet i klassen.

Arbejdet med elevernes uddannelsesparathedsvurdering (UPV) har et særligt fokus i udskolingen. Gammelgaardsskolen arbejder for, at eleverne vælger den ungdomsuddannelse, der passer til den enkelte elevs kompetencer, potentiale og drømme for at understøtte, at eleven fastholdes i uddannelse efter folkeskolen.

For de elever, der i 8. klasse erklæres for ikke-uddannelsesparate (IUP) starter skolen og UU-vejlederen et samarbejde op med forældrene og eleven med det formål, at eleven i løbet af udskolingsforløbet opnår at blive erklæret uddannelsesparat (UPV).