Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 88% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 89% af forældrene anbefale skolen til andre forældre. 

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • deres barns faglige udbytte af undervisningen,
 • skolens evne til at styrke barnets sociale kompetencer 
 • at begrænse elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene
 • at gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse
 • samarbejdet mellem skole og hjem samlet set

Ift. SFO’en er der 87% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse, og 88% af forældrene vil anbefale SFO’en til andre forældre.

Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • SFO’ens åbningstider.
 • Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn
 • Aktiviteterne i SFO
 • SFO’ens evne til at styrke deres barns kreativitet og fantasi
 • At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre, vise hensyn)

Se mere i den samlede rapport over forældretilfredshed (pdf).

Elevernes prøveresultater

Eleverne på Gammelgaardsskolen klarer sig rigtig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger typisk over eller omkring kommunens gennemsnit.

Se mere i skolens kvalitetsrapport (pdf).

Vores elevtrivsel- og sundhedsrapport 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf)
Læs mere om elevtrivslen på Gammelgaardsskolen

Vores udviklingspunkter

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleåret 2018-20 vil have et særligt fokus på:

 • De fysiske rammer
 • Samarbejdet mellem dagtilbud og skole
 • Den røde tråd i dansk- og matematik, UUP samt den alsidige udvikling fra 0. – 9. klasse