Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er der 88% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 89% af forældrene anbefale skolen til andre forældre. 

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • deres barns faglige udbytte af undervisningen,
 • skolens evne til at styrke barnets sociale kompetencer 
 • at begrænse elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene
 • at gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse
 • samarbejdet mellem skole og hjem samlet set

Ift. SFO’en er der 87% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse, og 88% af forældrene vil anbefale SFO’en til andre forældre.

Tilfredsheden er især stor, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • SFO’ens åbningstider.
 • Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn
 • Aktiviteterne i SFO
 • SFO’ens evne til at styrke deres barns kreativitet og fantasi
 • At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre, vise hensyn)

Se mere i den samlede rapport over forældretilfredshed (pdf).

Elevernes trivsel

Børnene på Gammelgaardsskolen trives generelt godt. 89% af vores børn på 4.-9. årgang er tit eller meget tit glade for skolen. Ligeledes er der 88%, der for det meste eller altid glade for deres klasse. I 0.-3. klasse svarer 99% af vores elever, at de har en eller flere gode venner på skolen. 98% af vore børn i SFO er glade eller meget glade for deres SFO.

Du kan se meget mere om, hvordan eleverne trives i vores elevtrivselsmåling (pdf).

Elevernes prøveresultater

Eleverne på Gammelgaardsskolen klarer sig rigtig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger typisk over eller omkring kommunens gennemsnit.

Se mere i skolens kvalitetsrapport (pdf).

Vores udviklingspunkter

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleåret 2018-20 vil have et særligt fokus på:

 • De fysiske rammer
 • Samarbejdet mellem dagtilbud og skole
 • Den røde tråd i dansk- og matematik, UUP samt den alsidige udvikling fra 0. – 9. klasse