4.-6. klasse

På Gammelgaardsskolen har vi en anerkendende tilgang til dit barn, og vi er optagede af, at dit barn udvikler sig både fagligt og socialt. Vi arbejder for, at alle børn er en del af fællesskabet både i klassen og på tværs af årgangen. Vi arbejder endvidere med fællesskaber på tværs for hele skolen gennem fælles flexuger, venskabsklasser og fællessamlinger

Vores undervisning er organiseret i teams på årgange fra 0. til 9. klasse. Vi har fokus på de gode relationer, og vi gør derfor vores bedste for, at lærernes undervisning og pædagogernes aktiviteter primært er samlet på en årgang. Hver årgang har en teamkoordinator, som koordinerer det pædagogiske samarbejde i teamet samt mellem teamet og skolens ledelse.

På mellemtrinnet balancerer undervisningen mellem det trygge og nære for barnet til en mere målrettet faglig og personlig progression.

På mellemtrinnet fortsætter undervisningen i læsning, stavning og matematik, men eleverne begynder i højere grad at bruge deres evner til at læse, stave og regne til at tilegne sig ny viden. Undervisningen bliver mere abstrakt og giver plads til, at eleverne reflekterer over deres egen faglige og sociale udvikling. Mellemtrinnet balancerer i undervisningen mellem det trygge og nære for barnet til en mere målrettet faglig og personlig progression for den unge. 

Tysk som det andet fremmedsprog introduceres sammen med de kreative fag håndværk/design, billedkunst, svømning og madkundskab.

Undervisningen følges gennem vejledning, tests og efterfølgende læse- og matematikkonferencer, hvor metoder og progression i dansk- og matematikundervisningen drøftes med skolens lærere, vejledere og pædagogiske leder.

Som en del af elevernes musiske og kreative udvikling arbejder 6. årgang henover efteråret med opsætningen af den årlige musical, som efter to intensive arbejdsuger i januar, kulminerer med forestillinger for forældre, søskende og skolens øvrige elever.

For at styrke elevernes personlige udviklingsproces er 4. og 6. årgang på lejrtur, hvor alle fag i princippet kan indgå. Udover den faglige dimension bidrager turen til at styrke fællesskabet i klassen og relationen til både kammerater og de voksne i klasseteamet.