Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Fællesskab og samarbejde på alle planer. Gammelgaardsskolen vægter samarbejdet mellem skole og hjem meget højt. Vi ønsker at være en dialogbaseret skole, der bygger på skolens værdier.

Forældre i aulaen
 • Læs op

Indhold

  Fællesskab og samarbejde

  Gammelgaardsskolen vægter samarbejdet mellem skole og hjem meget højt. Vi ønsker at være en dialogbaseret skole, der bygger på skolens værdier.

  Gammelgaardsskolen lever op til de tre værdier, der er besluttet på kommunalt niveau – nemlig Troværdighed – Respekt – Engagement. Vi mener, at gensidig tillid er af helt afgørende betydning, og vi forventer, at det er det udgangspunkt, som såvel elever, forældre, medarbejdere og ledelse har i vores samarbejde.

  Skolebestyrelsen og alle medarbejderne har i fællesskab udarbejdet nedenstående vision for de fire aktører i skolens virke. Visionen fortæller, hvilke ønskværdige tilstande vi ønsker for henholdsvis elever, forældre, medarbejdere og ledelsen. Hovedoverskriften er ”Fællesskab og samarbejde”, hvilket gælder på alle planer for Gammelgaardsskolen.

  Værdigrundlag

  Alle med tilknytning til Gammelgaardsskolen vil fremadrettet arbejde sammen om at opnå nedenstående

  Eleverne

  • udvikler sig fortsat på et højt fagligt niveau 
  • er ansvarlige og opfører sig respektfuldt overfor fællesskabet og skolen
  • er undervisningsparate, tolerante og inkluderende
  • er glade, kreative, nysgerrige, innovative samt alsidige børn og unge, der kan fordybe sig 

  Forældrene

  • skal være aktive og ligeværdige medspillere i såvel den enkelte elevs som klassens og skolens liv
  • tager ansvar for og involverer sig i klassens sociale og faglige liv
  • har respekt og udviser loyalitet overfor skolen, skolens medarbejdere og det professionelle arbejde, der udføres  

  Medarbejderne

  • har en kultur, der er præget af samarbejde og faglig udvikling
  • har en kultur, der er præget af respekt for og tillid til elever, forældre og hinanden, herunder respekt for faggruppernes faglige forskellighed
  • udvikler sig igennem videndeling, intern skoleudvikling og eksterne kurser                                         
  • er i selvstyrende team, der arbejder med at udvikle teamsamarbejde, holddannelse, fleksibilitet, og derigennem undervisningens kvalitet

  Skoleledelsen

  • er en tydelig ledelse, der sikrer et velfungerende fællesskab på alle niveauer med mulighed for
   • trivsel og faglig udvikling for eleverne
   • forældreindsigt og forældreinddragelse
   • medarbejderindflydelse og et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for faglig og personlig udvikling

  På første forældremøde aftales det skriftligt i de enkelte klasser, hvorledes kommunikationen skal være
  mellem skole og hjem det kommende år – se nedenfor. På samme forældremøde afstemmes endvidere de gensidige forventninger til elevplaner, skole/hjemsamtaler, lejrskoler mm.

  Indledning til kommunikationsaftalen på første forældremøde

  På Gammelgaardsskolen er den bærende værdi TILLID. Når de voksne omkring børn og unge viser hinanden tillid, undgår vi, at børnene kan komme i en loyalitetskonflikt mellem forældre og skole.

  1. Vi forventer, at al kommunikation foregår med en anerkendende, konstruktiv og loyal tilgang til vores fælles opgave.

  Derfor:

  • vil alle forældre blive mødt med en tillidsfuld kommunikation fra medarbejderne
  • forventer vi, at alle medarbejdere på Gammelgaardsskolen bliver mødt med tillid fra forældrene i løsningen af den fælles opgave og eventuelle uenigheder
  1. Vi forventer, at man som forælder henvender sig direkte til den relevante pædagog eller lærer, hvis der er noget
  • man er i tvivl om
  • ikke forstår
  • er uenig i
  1. Vi forventer, at der er et godt samarbejde imellem forældrene. I det omfang, det er hensigtsmæssigt, kontakter forældrene hinanden direkte i tilfælde af uoverensstemmelser mellem børnene.
  Sidst opdateret: 8. januar 2024