2. halvår 2021

August 9. Første skoledag for
1.-9. klasserne
  10. Første skoledag for
børnehaveklasserne 
     
September 6. Skolebestyrelsesmøde
  23. Mooncar-derby
  27.-1. okt. Flexuge (faglig)
  30. SFO forældrerådsvalg
     
Oktober 12.  Skolebestyrelsesmøde
  15.  Motionsdag
  16.-24.   Efterårsferie
     
November 10. Skolebestyrelsesmøde
  25. Infoaften kommende 0. klasser
     
December 9.  Skolebestyrelsesmøde
  17.   Sidste skoledag før juleferien 
  18.-2. januar Juleferie
     

1. halvår 2022

Januar  3.  Første skoledag efter juleferien 
   17. Skolebestyrelsesmøde
   17.-21. Terminsprøver 9.årgang
  31.-4. feb Flexuge (Årgangsflexuge samt musical på 6. årgang)
     
Februar 12.-20. Vinterferie
  22. Skolebestyrelsesmøde
     
Marts 1.-10. Bøgelund
  23. Skolebestyrelsesmøde
     
April 9.-18. Påskeferie
  21. Skolebestyrelsesmøde
     
Maj 2.-10 De afsluttende skriftelige prøver for 9. klasserne
  5. SFO sommerfest
  13. Store Bededag
  16.-20. Flexuge (Fælles med Åbent hus arrangement den 19. maj)
  23. Skolebestyrelsesmøde
  20. Sidste skoledag for 9. klasserne
  23. De afsluttende mundtlige prøver for 9.klasserne begynder
  26.  Kr. Himmelfartsdag
  27. Fridag
     
Juni 1. Åbent hus arrangement for nye 0. klasser kl. 15.00-16.30
  4.-6. Pinseferie
  9. Formiddagsarrangement for nye 0. klassebørn kl. 10.00-11.30
  9. Informationsmøde for de nye 0. klasses forældre kl. 19.00-20.30
  14. Skolebestyrelsesmøde
  22. Dimission
  23. Aktivitetsdag
  24. Sidste skoledag
  25.-7. august Sommerferie