2. halvår 2020

August 10. Første skoledag for
1.-9. klasserne
  11. Første skoledag for
børnehaveklasserne 
     
September 7. Skolebestyrelsesmøde
  17. Mooncar-derby
  21.-25. Flexuge (faglig)
  24. Fyraftensmøde med forældrerådsvalg
     
Oktober 7.  Skolebestyrelsesmøde
  9.  Motionsdag
  12.-18.   Efterårsferie
     
November 10. Skolebestyrelsesmøde
  26. Fyraftensmøde for kommende 0. klasser
     
December 10.  Skolebestyrelsesmøde
  18.   Sidste skoledag før juleferien 
  19.-3. januar Juleferie
     

1. halvår 2021

Januar  4.  Første skoledag efter juleferien 
   11. Skolebestyrelsesmøde
   18.-22. Terminsprøver 9.årgang
     
Februar 1.-5. Flexuge
  15.-19. Vinterferie
  23. Skolebestyrelsesmøde
     
Marts 24. Skolebestyrelsesmøde
  29.-31. Påskeferie
     
April 1.-5. Påskeferie
  22. Skolebestyrelsesmøde
  30. Bededag
     
Maj 1. Fridag
  13.-16. Kristi himmelfartsferie
  17. Skolebestyrelsesmøde
  17.-21. Flexuge (Fælles)
  24. 2. pinsedag
  26. Åbent hus 0. klasserne kl. 15.00-16.30
  26. Sidste skoledag for 9. klasserne
  27. De afsluttende mundtlige prøver for 9.klasserne begynder
     
  8. Formiddagsarrangement for nye 0. klassebørn kl. 10.00-11.30
  8. Informationsmøde for de nye 0. klasses forældre kl. 19.00-20.30
  15. Skolebestyrelsesmøde
  23. Dimission
  24. Aktivitetsdag
  25. Sidste skoledag
  26.-8. august Sommerferie