2. halvår 2019

August 8. Første skoledag for
1.-9. klasserne
  9. Første skoledag for
børnehaveklasserne 
     
September 5. Skolebestyrelsesmøde
  19. Mooncar-derby
  23.-27. Flexuge (faglig)
  26. Fyraftensmøde med forældrerådsvalg
     
Oktober 7.  Skolebestyrelsesmøde
  11.  Motionsdag
  12.-20.   Efterårsferie
     
November 5. Skolebestyrelsesmøde
  28. Fyraftensmøde for kommende 0. klasser
     
December 4.  Skolebestyrelsesmøde
  20.   Sidste skoledag før juleferien 
  21.-5. januar Juleferie
     

1. halvår 2020

Januar  6.  Første skoledag efter juleferien 
   8.-10. Terminsprøver 9. årgang
   16. Skolebestyrelsesmøde
   27.-31. Flexuge (årgangs) 
     
Februar 8.-16. Vinterferie
  24. Skolebestyrelsesmøde
     
Marts 24. Skolebestyrelsesmøde
     
April 4.-13. Påskeferie
  22. Skolebestyrelsesmøde
     
Maj 1. Fridag
  8. Bededag
  11.-15. Flexuge (fælles)
  18. Skolebestyrelsesmøde
  21. Kr. Himmelfartdag
  22. Fridag
  26. 9. klassernes sidste skoledag
  27. De afsluttende mundtlige prøver for 9.klasserne begynder
AFLYST  -  AFLYST  28. Åbent hus 0. klasserne kl. 15.00-16.30
  30.-1. juni Pinse
     
Juni 4.  SFO-sommerfest 
  5. Grundlovsdag
 AFLYST  -  AFLYST  8. Formiddagsarrangement for nye 0. klassebørn kl. 10.00-11.30
 AFLYST  -  AFLYST  8. Informationsmøde for de nye 0. klasses forældre kl. 19.00-20.30
  18. Skolebestyrelsesmøde
  24. Dimission
  25. Aktivitetsdag
  26. Sidste skoledag
  27.-9. august Sommerferie