Gå til hovedindhold

SFO

Her kan du læse om vores SFO. Et pasningstilbud fra 0. til 3. klasse.

 • Læs op

Indhold

  I Gammelgaardsskolens SFO skal alle børn være glade for at være, have venner og udvikle sig

  På Gammelgaardsskolen er vores grundlæggende værdi tillid. Vi arbejder endvidere ud fra Aarhus kommunes børn- & ungepolitik samt de tre grundværdier, som er troværdighed, respekt og engagement. Vi vil som voksne fremstå som gode rollemodeller for børnene, være anerkendende og inddrage dem i dagligdagen. Vi arbejder inkluderende, så alle børn bliver en del af fællesskabet. Vi ønsker at møde alle forældre i et samarbejde med udgangspunkt i, at det er dem, der kender deres barn bedst. I et respektfuldt samarbejde med forældre, vil vi skabe gode betingelser, så børnene udvikler sig til:

  • Glade og sunde børn med selvværd
  • Personlige, robuste, livsduelige og kreative børn
  • Børn der oplever medborgerskab og bruger det
  • Børn der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber

  I samspillet med barnet er vi bevidste om vores ansvar i forhold til at være synlige, personlige, troværdige og indlevende. Vi er som pædagoger åbne for personlig refleksion og udvikling set i forhold til det samfund, vi lever i. Vi forsøger hele tiden at justere vores tilbud, så det passer til de forventninger og ønsker børnene og forældre kan have, sammenholdt med de pædagogiske overvejelser vi har.

  I arbejdet med børnene i SFO vægter vi højt, at SFO er et fritidstilbud, hvor der skal være plads til leg og social udfoldelse på egen hånd. Der er muligheder for at vælge sig på forskellige aktiviteter – både sociale, kropslige, kreative, vilde og stille aktiviteter gennem dagen, ugen og året. Vi har mange forskellige faciliteter, som vi bruger rigtig meget i samværet med børnene.   

  Vi har forskellige traditioner og fælles aktiviteter i SFO. Blandt andet afholder vi hvert år Mooncar-derby, Julebanko, grandprix, sommerfest osv.

  SFO organisering

  SFO er et fritidstilbud for alle børn, der går i 0.-3. klasse. SFO er opdelt i to afdelinger:

  Æblet med børn fra 0. og 1. årgang

  Pæren med børn fra 2. og 3. årgang.

  Der er særlige aftenarrangementer for 3. årgang.

  Afdelingerne er indrettet i fælleslokaler sammen med undervisningen. Til hver klasse er der knyttet en klassepædagog, der sammen med klassens lærere har ansvaret for barnets udvikling og klassens sociale trivsel. Klassepædagogen er i den SFO-afdeling, hvor årgangen går efter undervisningstiden. Arbejdet i SFO’en bliver tilrettelagt i et tæt samarbejde med den fritidspædagogiske leder, der har det daglige ledelsesansvar for den enkelte SFO-afdeling. Klassepædagogerne samarbejder dagligt med forældrene, klassernes lærere og SFO-ledelsen, herunder også den samlede skoleledelse.

  Vi har et tæt samarbejde med både vores dagtilbud i forhold til at få overleveringer fra børnehaverne på børnene inden de starter ved os i 0. klasse. Det samme har vi med fritidsklubben, inden børnene skal starte på 4. årgang, hvor vi målrettet arbejder med overlevering på de enkelte børn og gruppen af børn. Vi vil i kommende skoleår lave enkelte aktiviteter sammen med 4. årgang i Klubben og holde et par aftenåbninger, hvor både 3. og 4. årgang har mulighed for at deltage.

  Åbningstider til hverdag

  Mandag – torsdag

  Kl. 6:30 – 8:00 og efter endt undervisning - 17:00

  Fredag

  Kl. 6:30 – 8:00 og efter endt undervisning - 16:30

  Åbningstider i skoleferier og på skolefridage

  Mandag – torsdag

  Kl. 6:30 - 17:00

  Fredag

  Kl. 6:30 - 16:30

  1. maj: Åbent hele dagen

  Grundlovsdag: Åbent indtil kl. 12

  Vi holder tre årlige lukkedage. Det er den 24. og 31. december samt fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. SFO er også lukket mellem og nytår, såfremt ingen børn er tilmeldt.

  Sådan får du plads i SFO

  Alle børn fra 0. til og med 3. klasse er garanteret en plads i SFO. Du skal bruge Digital Pladsanvisning til at få en plads.

  Skriv dit barn op her eller læs mere

  Kontakt os

  Se under menupunktet Kontakt os

  Sidst opdateret: 8. januar 2024