Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

Vores undervisning og pædagogik har udvikling og fællesskab i centrum.

Sidste skoledag på Gammelgaardsskolen
 • Læs op

Indhold

  Nogle børn har brug for støtte og særlige aftaler i skoletiden for at trives fagligt og socialt. Derfor har vi mange indsatser, som kan hjælpe dit barn. Alle indsatser og aftaler sker i tæt samarbejde mellem skole og hjem.

  Gammelgaardsskolens Inkluderende Fællesskaber - GIF

  Gammelgaardsskolens Inkluderende Fællesskaber omfattes af skoledagens rammer fra 6.30 – 17.00. Skoledagen er præget af et stærkt samarbejde mellem det pædagogiske personale, hvor også de to professionsgruppers faglige fundament og styrkesider bruges bedst muligt. Vi er enige om, at der for børnene og de unge mennesker, som udfordres i deres møde med skolen, er brug for et såvel fag-fagligt som et socialt, personligt og kulturelt fokus. For at styrke de professionelle kompetencer læringsvejledning og sparringsfunktion i fokus.

  Gammelgaardsskolens Inkluderende Fællesskaber beskrives i tre områder:

  • Det fag-faglige område, Kridthuset (støttecenteret STC) og sprogværkstedet
  • Adfærd, Kontakt og Trivsel (AKT) samt
  • Læringsvejledning og sparringsfunktioner (PLC)

  Det fag-faglige område, Kridthuset (støttecenteret STC)

  Målgruppen for det fag-faglige område refererer til folkeskolelovens § 3: Elever, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, men skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

  Handlinger

  Det er således Kridthusets opgave at planlægge og gennemføre individuelle og særligt tilrettelagte undervisningsforløb for elever med særlige behov, hvor vægtningen af den tidlige indsats har høj prioritet.

  For danskfaget betyder det, at eleven: 
  • lærer om bogstav-/lydforbindelser
  • lærer at benytte lydfølgeregler
  • lærer afkodning og indkodning
  • udvikler læseforståelsesstrategier mm.

  For matematikfaget betyder det, at eleven:
  • lærer sammenhængen mellem taltegn, talnavn og den tilsvarende mængde
  • udvikler forståelse af opbygningen af ti-talsystemet
  • lærer før-faglige begreber som fx flere, færrest
  • opnår en forståelse af de fire regningsarter
  • bliver i stand til at forbinde matematik med erfaringer fra hverdagen
  • udvikler strategier og bliver mere selvstændig og fleksibel i valg af metoder

  Hvis dit barn er ordblind

  Sidst opdateret: 8. januar 2024