Vi har cirka 1.000 elever på skolen – og cirka 99 procent af vore børn fra 0.-3. klasse benytter skolens SFO.

Tillid er sammen med troværdighed, respekt og engagement (Børn og Unges værdier) de vigtigste værdier på vores skole. Det er udgangspunktet for vores samarbejde med hinanden i alle sammenhænge. Vi vægter samarbejdet mellem skole og hjem meget højt. På første forældremøde aftaler de enkelte klasser, hvordan kommunikationen skal være mellem skole og hjem i det kommende år.

 

VÆRDIGRUNDLAG

ELEVERNE

 • udvikler sig fortsat på et højt fagligt niveau
 • er ansvarlige og opfører sig respektfuldt overfor fællesskabet og skolen
 • er undervisningsparate, tolerante og inkluderende
 • er glade, kreative, nysgerrige, innovative og alsidige børn og unge, der kan fordybe sig

FORÆLDRENE

 • skal være aktive og ligeværdige medspillere i såvel den enkelte elevs som klassens/skolens liv
 • tager ansvar for og involverer sig i klassens sociale og faglige liv
 • har respekt og udviser loyalitet overfor skolen, skolens medarbejdere og det professionelle arbejde, der udføres

MEDARBEJDERNE

 • har en kultur, der er præget af samarbejde og faglig udvikling
 • har en kultur, der er præget af respekt for og tillid til elever, forældre og hinanden, herunder respekt for faggruppernes faglige forskellighed
 • udvikler sig igennem videndeling, intern skoleudvikling og eksterne kurser
 • er i selvstyrende team, der arbejder med at udvikle teamsamarbejde, holddannelse, fleksibilitet og derigennem undervisningens kvalitet

SKOLELEDELSEN

er en tydelig ledelse, der sikrer et velfungerende fællesskab på alle niveauer med mulighed for

 • trivsel og faglig udvikling for eleverne
 • forældreindsigt og forældreinddragelse
 • medarbejderindflydelse og et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for faglig og personlig udvikling

Det gode skoleliv

Vores pjecer "Giv dit barn et godt skoleliv" og "Giv dit barn et godt skoleliv - ved at tage del i inklusion og fællesskaber" fortæller lidt om det gode skoleliv som elev på vores skole: