I SFO-forældrerådet sidder der som udgangspunkt en repræsentant fra hver årgang fra 0.-3. klasse. Der kan godt være flere forældre fra samme årgang. To personalerepræsentanter og den pædagogiske leder for indskolingen og SFO deltager i møderne.

Der er 5 forældrerådsmøder på et år, hvor relevante temaer drøftes. Det kan eksempelvis være støtte til at etablere og fastholde gode venskaber, morgenåbningstilbuddet, skal alle aktiviteter i SFO være frivillige, mål- og indholdsbeskrivelse og generel organisering af SFO.

Vi vil gerne have fokus på relevante emner tæt på den daglige pædagogiske praksis, så forældrene i forældrerådet kan være sparringspartnere for personalet i SFO. Vi vil gerne have et forældreperspektiv på den hverdag, vi tilbyder børnene, hvilket forældrerådet åbner muligheden for i et formelt forum.

Vi mødes med skolebestyrelsen en gang om året, hvor vi har emner på dagsordenen, som er relevant for både skolebestyrelse og SFO-forældreråd.

I september måned holder vi et informationsmøde for forældrene i SFO omkring rådets arbejde. Som afslutning til dette møde er det muligt for forældre at melde sig ind i forældrerådet, hvor man som udgangspunkt sidder i 2 år.

Se forældrerådets medlemmer her

Forældrerådsmøder i dette skoleår: 

2022/2023:
Den 05.09.22 kl. 17.00-19.00 
Den 12.10.22 kl. 19.00-21.00 (Nyt forældreråd (2022-2023)
Den 17.11.22 kl. 18.30-21.00
Den 21.11.22 kl. 17.00-19.00
Den 26.01.23 kl. 19.00-21.00 - Fællesmøde med skolebestyrelsen og SFO forældreråd
Den 21.03.23 kl. 19.00-21.00
Den 10.05.23 kl. 17.00-19.00

Forældrerådsreferater