Gå til hovedindhold

Forældreråd i SFO

Forældrerådet et udvalg, der er underlagt skolebestyrelsen for at varetage de opgaver, der vedrører SFO’en.
Referater fra møderne kan ses nederst på siden.

 • Læs op

Indhold

  I SFO-forældrerådet sidder der som udgangspunkt en repræsentant fra hver årgang fra 0.-3. klasse. Der kan godt være flere forældre fra samme årgang. To personalerepræsentanter og den pædagogiske leder for indskolingen og SFO deltager i møderne.

  Der er 5 forældrerådsmøder på et år, hvor relevante temaer drøftes. Det kan eksempelvis være støtte til at etablere og fastholde gode venskaber, morgenåbningstilbuddet, skal alle aktiviteter i SFO være frivillige, mål- og indholdsbeskrivelse og generel organisering af SFO.

  Vi vil gerne have fokus på relevante emner tæt på den daglige pædagogiske praksis, så forældrene i forældrerådet kan være sparringspartnere for personalet i SFO. Vi vil gerne have et forældreperspektiv på den hverdag, vi tilbyder børnene, hvilket forældrerådet åbner muligheden for i et formelt forum.

  Vi mødes med skolebestyrelsen en gang om året, hvor vi har emner på dagsordenen, som er relevant for både skolebestyrelse og SFO-forældreråd.

  I september måned holder vi et informationsmøde for forældrene i SFO omkring rådets arbejde. Som afslutning til dette møde er det muligt for forældre at melde sig ind i forældrerådet, hvor man som udgangspunkt sidder i 2 år.

  Se forældrerådets medlemmer her

  Forældrerådsmøder i dette skoleår: 

  2023/2024:

  D. 11.09.23 kl. 17.00-19.00 (tidligere forældreråd 2022-2023)
  D. 11.10.23 kl. 17.00-19.00 (Nyt forældreråd (2023-2024)
  D. 23.11.23 kl. 17.00-19.00
  D. 22.01.24 kl. 19.00-21.00 - Fællesmøde med skolebestyrelsen og SFO-forældreråd
  D. 22.02.2024 kl. 19.00-21.00 Søren Østergaard foredrag
  D. 19.03.24 kl. 17.00-19.00
  D. 22.05.24 kl. 17.00-19.00

  Forældrerådsreferater

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  Sidst opdateret: 8. januar 2024