I SFO-forældrerådet sidder der som udgangspunkt en repræsentant fra hver årgang fra 0.-3. klasse. Der kan godt være flere forældre fra samme årgang. To personalerepræsentanter og den pædagogiske leder for indskolingen og SFO deltager i møderne.

Der er 5 forældrerådsmøder på et år, hvor relevante temaer drøftes. Det kan eksempelvis være støtte til at etablere og fastholde gode venskaber, morgenåbningstilbuddet, skal alle aktiviteter i SFO være frivillige, mål- og indholdsbeskrivelse og generel organisering af SFO.

Vi vil gerne have fokus på relevante emner tæt på den daglige pædagogiske praksis, så forældrene i forældrerådet kan være sparringspartnere for personalet i SFO. Vi vil gerne have et forældreperspektiv på den hverdag, vi tilbyder børnene, hvilket forældrerådet åbner muligheden for i et formelt forum.

Vi mødes med skolebestyrelsen en gang om året, hvor vi har emner på dagsordenen, som er relevant for både skolebestyrelse og SFO-forældreråd.

I september måned holder vi et informationsmøde for forældrene i SFO omkring rådets arbejde. Som afslutning til dette møde er det muligt for forældre at melde sig ind i forældrerådet, hvor man som udgangspunkt sidder i 2 år.

Se forældrerådets medlemmer her

Forældrerådsmøder i dette skoleår: 

2021: 
Den 11.10.21 kl. 19-21
Den 10.11.21 kl. 19-21 - møde sammen med Skolebestyrelsen


2022:
Den 13.01.22 kl. 17-19
Den 01.03.22 kl. 19-21
Den 11.05.22 kl. 17-19
Den 29.08.22 kl. 17-19

Forældrerådsreferater