På Gammelgaardsskolen har vi følgende samværsregler:

  • Vi skal udvise respekt for hinanden både i sprog og handling
  • Vi skal behandle hinanden og skolens ting ordentligt
  • Vi skal rette os efter anvisninger fra skolens personale og ledelse.

I nedenstående bilag ”Giv dit barn et godt skoleliv – inklusion og fællesskab” kan du i sidste halvdel af pjecen læse om de indsatser, som vi i GIF (Gammelgaardsskolens Inkluderende Fællesskaber) har for såvel den faglige udvikling som trivslen blandt børn og unge. Her kan du blandt andet læse om: 

  • Faglig støtte i form af støttecenter, to sprogs støtte center og motorisk træning
  • Læringsvejledere i form af læsevejledere, matematikvejledere og pædagogisk læringscenter
  • Trivselsmæssige støttefunktioner i form af AKT (Adfærd – Kontakt – Trivsel), elevmentorer, ressourcepædagoger, konfliktmæglere, legepatrulje

Retningslinjer