Skolebestyrelsens medlemmer

 

Formand:
Andreas Bach Aaen
Adresse: Klokkerbakken 2
8210 Aarhus V
Telefon: 8610 5533
Mobil: 5194 5533
E-mailadresse: gammelgaardsskolen@bachaaen.dk

Næstformand:
Ole Madsen
Adresse: Vølundsvej 7
8230 Åbyhøj
Telefon: 2527 0580
Mobil: 2527 0580

 

Forældrerepræsentant:
Anette Stamer Ørsted
Adresse: Fenrisvej 19
8230 Åbyhøj
Telefon: 8612 0090
Mobil: 6167 0090
E-mailadresse: anesto@aarhus.dk

Forældrerepræsentant:
Benita Clemmensen
Adresse: C.A. Thyregods Vej 12
8230 Åbyhøj
Mobil: 2277 4882 
Telefon: 2277 4882 
E-mailadresse: benita.clemmensen@gmail.com

Eva Maria Madsen

Forældrerepræsentant:
Eva Maria Olsen
Adresse: Tingvej 48
8210  Aarhus V.
Mobil: 2228 1400
E-mailadresse: evamariaolsen@gmail.com

Maja Bertelsen

Forældrerepræsentant:
Maja Bertelsen
Adresse: Erik Bøghs Vej 16
8230 Åbyhøj
Mobil: 5164 4872
E-mailadresse: majabertelsen@gmail.com

Stinne N. Løvind

Forældrerepræsentant:
Stinne N. Løvind
Adresse: Lyngsiesvej 15
8230 Åbyhøj
Mobil: 2236 1262
E-mailadresse: stinnenygaard@gmail.com

Suppleant:
Morten Skrubbeltrang
Adresse: Præstevangsvej 50
8210 Århus V
Mobil: 3066 2050
E-mailadresse: ms@haslekirke.dk

 

Medarbejderrepræsentant:
Anette Lopez Fernandez 
Mobil: 2683 2078
E-mailadresse: fanl@aarhus.dk

Medarbejderrepræsentant:
Jens Smith Kjølby
Mobil: 2721 0507
E-mailadresse: jesmk@aarhus.dk

Skoleleder:
Torben Jensen
Mobil: 5157 6565
E-mailadresse: tojen@aarhus.dk

Vice- og mellemtrinsleder:
Charlotte Munksgaard Pedersen
Mobil: 4185 8150
E-mailadresse: chmp@aarhus.dk

Udskolingsleder:
Jasper Staffensen
Mobil: 4185 6775
E-mailadresse: jasst@aarhus.dk

Indskolings- & SFO-leder:
Kirsten Søndermark Bentzen
Mobil: 2871 5513
E-mailadresse: ksbe@aarhus.dk

Elevrepræsentant:
Andrea Brorholt-Petersen
E-mailadresse: andr134n@aaks.dk

Ellen

Elevrepræsentant:
Ellen Laurberg Andersen 8A
E-mailadresse:
ellen.laurberg.andersen@gammelgaardsskolen.dk

 

 

Her kan du læse om skolebestyrelsens dagsordener igennem årene. Dagsordenerne er delt op i årstal.

 

Dagsordener 2020

 

Dagsordener 2019

 

DAGSORDENER 2018

 

DAGSORDENER 2017

 

DAGSORDENER 2016

 

DAGSORDENER 2015

DAGSORDENER 2014

Her kan du læse om skolebestyrelsens referater igennem årene. Referaterne er delt op i årstal.

Referater 2020

Referater 2019

 

REFERATER 2018

REFERATER 2017

REFERATER 2016

REFERATER 2015

REFERATER 2014

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen er til for at sikre det bedst mulige samarbejde mellem skolens ledelse og medarbejdere og skolens forældre inden for de mål og rammer, der er fastsat af lovgivningen, Undervisningsministeriet og Aarhus Byråd.

Blandt bestyrelsens vigtigste opgaver er at formulere skolens målsætninger og principper for undervisningens organisering. Det vil sige, at skolebestyrelsen arbejder med forhold som elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde, udvalg af valgfag, rammerne for understøttende undervisning mv. Herudover er skolebestyrelsen på undervisningsområdet bl.a. involveret i arbejdet med læseplaner, ansættelse af ledere og medarbejdere og fra tid til anden også forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.

Det er også i skolebestyrelsen, skolens budget behandles – og altså her vi drøfter skolens overordnede prioriteringer i forhold til vigtige områder som undervisningsressourcer, undervisningsmateriale, bygningsdrift og -vedligeholdelse, lejrskoler og alt hvad skolens penge ellers bruges til.  

Lokale fokusområder - Ud over de opgaver, der følger direkte af de officielle retningslinjer for skolebestyrelsens arbejde, vælger bestyrelsen på Gammelgaardsskolen løbende lokale fokusområder, der får ekstra opmærksomhed på møder og i udvalgsarbejde. De senere år har skolebestyrelsen bl.a. arbejdet med inklusion og fællesskaber, relationskompetencer, skolens fysiske rammer (bedre faglokaler, bedre toiletter mv.) samt teknologi og IT. Endelig er skolebestyrelsen aktivt involveret i processen omkring fremtidens skoletilbud og -distrikter i Aarhus Vest.

Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter, to elevrepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter samt skolens pædagogiske og administrative ledelse. Skolebestyrelsens repræsentanter er valgt for 4 år, men der afholdes forskudte valg hvert andet år, således at der både indgår nye og mere erfarne skolebestyrelsesmedlemmer i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen mødes en gang om måneden, og du kan se dagsordener, referater og andet relevant materiale fra bestyrelsens arbejde på skolens hjemmeside.

Du er altid velkommen til at kontakte skolebestyrelsen, hvis du har forslag, spørgsmål eller kommentarer til de emner, skolebestyrelsen arbejder med. Dette kan ske via skolens kontor eller direkte til medlemmerne. Det er også muligt at invitere skolebestyrelsen med til forældremøder, forældrerådsmøder eller andre møder, hvor bestyrelsens deltagelse er relevant.