Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Her kan du læse om skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen. Du kan se, hvem der er medlem, du kan finde referater fra skolebestyrelsesmøder, og du kan se mere om skolebestyrelsens kompetencer.

Skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen (2023-2024)
 • Læs op

Indhold

  Kompetencer, dagsordener og referater

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  Skolebestyrelsen er til for at sikre det bedst mulige samarbejde mellem skolens ledelse og medarbejdere og skolens forældre inden for de mål og rammer, der er fastsat af lovgivningen, Undervisningsministeriet og Aarhus Byråd.

  Blandt bestyrelsens vigtigste opgaver er at formulere skolens målsætninger og principper for undervisningens organisering. Det vil sige, at skolebestyrelsen arbejder med forhold som elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde, udvalg af valgfag, rammerne for understøttende undervisning mv. Herudover er skolebestyrelsen på undervisningsområdet bl.a. involveret i arbejdet med læseplaner, ansættelse af ledere og medarbejdere og fra tid til anden også forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.

  Det er også i skolebestyrelsen, skolens budget behandles – og altså her vi drøfter skolens overordnede prioriteringer i forhold til vigtige områder som undervisningsressourcer, undervisningsmateriale, bygningsdrift og -vedligeholdelse, lejrskoler og alt hvad skolens penge ellers bruges til.  

  Lokale fokusområder - Ud over de opgaver, der følger direkte af de officielle retningslinjer for skolebestyrelsens arbejde, vælger bestyrelsen på Gammelgaardsskolen løbende lokale fokusområder, der får ekstra opmærksomhed på møder og i udvalgsarbejde. De senere år har skolebestyrelsen bl.a. arbejdet med inklusion og fællesskaber, relationskompetencer, skolens fysiske rammer (bedre faglokaler, bedre toiletter mv.) samt teknologi og IT. Endelig er skolebestyrelsen aktivt involveret i processen omkring fremtidens skoletilbud og -distrikter i Aarhus Vest.

  Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter, to elevrepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter samt skolens pædagogiske og administrative ledelse. Skolebestyrelsens repræsentanter er valgt for 4 år, men der afholdes forskudte valg hvert andet år, således at der både indgår nye og mere erfarne skolebestyrelsesmedlemmer i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen mødes en gang om måneden, og du kan se dagsordener, referater og andet relevant materiale fra bestyrelsens arbejde på skolens hjemmeside.

  Du er altid velkommen til at kontakte skolebestyrelsen, hvis du har forslag, spørgsmål eller kommentarer til de emner, skolebestyrelsen arbejder med. Dette kan ske via skolens kontor eller direkte til medlemmerne. Det er også muligt at invitere skolebestyrelsen med til forældremøder, forældrerådsmøder eller andre møder, hvor bestyrelsens deltagelse er relevant.

  Principper, høringssvar og årsberetninger

  Skolebestyrelsens medlemmer

  Morten Skrubbeltrang
  Formand

  Morten Skrubbeltrang

  Skolebestyrelsen - Gammelgaardsskolen

  Næstformand

  Louise Enevoldsen

  Skolebestyrelsen - Gammelgaardsskolen

  Bestyrelsesmedlem

  Anette Stamer Ørsted

  Skolebestyrelsen - Gammelgaardsskolen

  Bestyrelsesmedlem

  Stinne Nygaard Løvind

  Skolebestyrelsen - Gammelgaardsskolen

  Bestyrelsesmedlem

  Henriette Schou Hansen

  Skolebestyrelsen - Gammelgaardsskolen

  Bestyrelsesmedlem

  Kathrine Melchiorsen

  Skolebestyrelsen - Gammelgaardsskolen

  Bestyrelsesmedlem

  Margrethe Vejs-Petersen

  Skolebestyrelsen - Gammelgaardsskolen

  Medarbejderrepræsentant 

  Ane-Stine Juel Korgaard

  Skolebestyrelsen - Gammelgaardsskolen

  Medarbejderrepræsentant 

  Jens Smith Kjølby

  Skolebestyrelsen - Gammelgaardsskolen

  Susanne Broe Laursen
  Skoleleder

  Susanne Broe Laursen

  Gammelgaardsskolen

  Charlotte Munksgaard Pedersen
  Viceskoleleder og pædagogisk leder 4.-6. kl.

  Charlotte Munksgaard Pedersen

  Gammelgaardsskolen

  Elevrepræsentant
  Ingrid Sofie Frich, fra 9.c

  Elevrepræsentant
  Karoline Kjær Ries, fra 9.c

  Sidst opdateret: 5. februar 2024