Skolebestyrelsens medlemmer

Anette Stamer Ørsted
oersted@okkels.com

Stinne N. Løvind
stinnenygaard@gmail.com

Morten Skrubbeltrang
ms@haslekirke.dk

Louise Enevoldsen
louiseenevoldsen@hotmail.com

Claus Thybo
clausthybo@gmail.com

Maria Veronica Plaza
verok2260@gmail.com

Henriette Schou Hansen
hschouh@gmail.com

Suppleant
Ida Gran Andersen
ida.g.andersen@gmail.com

Suppleant
Kathrine Melchiorsen
kathrinemelchiorsen@hotmail.com

Suppleant
Margrethe Vejs-Petersen
magrethe@vejs-petersen.dk

Medarbejderrepræsentant:
Anette Lopez Fernandez 
Mobil: 2683 2078
E-mailadresse: fanl@aarhus.dk

Medarbejderrepræsentant:
Jens Smith Kjølby
Mobil: 2721 0507
E-mailadresse: jesmk@aarhus.dk

Skoleleder:
Susanne Broe Laursen 
Mobil: 2464 8452 
E-mailadresse: subrl@aarhus.dk

Vice- og mellemtrinsleder:
Charlotte Munksgaard Pedersen
Mobil: 4185 8150
E-mailadresse: chmp@aarhus.dk

Udskolingsleder:
Casper Ostenfeldt
Mobil: 2249 2267
E-mailadresse: caboos@aarhus.dk

Indskolings- & SFO-leder 0.-1. klasse:
Kirsten Søndermark Bentzen
Mobil: 2871 5513
E-mailadresse: ksbe@aarhus.dk

Indskolingsleder 2.-3. klasse:
Patrick Fyhring Fjord
Mobil: 2058 5868
E-mailadresse: pff@aarhus.dk

Elevrepræsentant:
Klara Bjerg Christensen, 8.a
E-mail: kchristensen504@yahoo.com

Elevrepræsentant:
Nicholas Asbjørn Christensen, 7.b,
E-mail: nicholaschristensen31@gmail.com

 

 

 

 

Her kan du læse om skolebestyrelsens dagsordener igennem årene. Dagsordenerne er delt op i årstal.

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

 

 

Her kan du læse om skolebestyrelsens referater igennem årene. Referaterne er delt op i årstal.

 

2022

2021

 

2020

2019

 

2018

2017

2016

2015

2014

 

 

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen er til for at sikre det bedst mulige samarbejde mellem skolens ledelse og medarbejdere og skolens forældre inden for de mål og rammer, der er fastsat af lovgivningen, Undervisningsministeriet og Aarhus Byråd.

Blandt bestyrelsens vigtigste opgaver er at formulere skolens målsætninger og principper for undervisningens organisering. Det vil sige, at skolebestyrelsen arbejder med forhold som elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde, udvalg af valgfag, rammerne for understøttende undervisning mv. Herudover er skolebestyrelsen på undervisningsområdet bl.a. involveret i arbejdet med læseplaner, ansættelse af ledere og medarbejdere og fra tid til anden også forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.

Det er også i skolebestyrelsen, skolens budget behandles – og altså her vi drøfter skolens overordnede prioriteringer i forhold til vigtige områder som undervisningsressourcer, undervisningsmateriale, bygningsdrift og -vedligeholdelse, lejrskoler og alt hvad skolens penge ellers bruges til.  

Lokale fokusområder - Ud over de opgaver, der følger direkte af de officielle retningslinjer for skolebestyrelsens arbejde, vælger bestyrelsen på Gammelgaardsskolen løbende lokale fokusområder, der får ekstra opmærksomhed på møder og i udvalgsarbejde. De senere år har skolebestyrelsen bl.a. arbejdet med inklusion og fællesskaber, relationskompetencer, skolens fysiske rammer (bedre faglokaler, bedre toiletter mv.) samt teknologi og IT. Endelig er skolebestyrelsen aktivt involveret i processen omkring fremtidens skoletilbud og -distrikter i Aarhus Vest.

Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter, to elevrepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter samt skolens pædagogiske og administrative ledelse. Skolebestyrelsens repræsentanter er valgt for 4 år, men der afholdes forskudte valg hvert andet år, således at der både indgår nye og mere erfarne skolebestyrelsesmedlemmer i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen mødes en gang om måneden, og du kan se dagsordener, referater og andet relevant materiale fra bestyrelsens arbejde på skolens hjemmeside.

Du er altid velkommen til at kontakte skolebestyrelsen, hvis du har forslag, spørgsmål eller kommentarer til de emner, skolebestyrelsen arbejder med. Dette kan ske via skolens kontor eller direkte til medlemmerne. Det er også muligt at invitere skolebestyrelsen med til forældremøder, forældrerådsmøder eller andre møder, hvor bestyrelsens deltagelse er relevant.